Browsing Category

การศึกษา

การศึกษา

อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทว่าที่บัณฑิต ลูกแม่ฟ้าหลวงต้อง “เก่ง-ดี-มีอัตลักษณ์”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 …

กรุงไทยจับมือ มฟล. พัฒนา Smart University ขานรับยุทธศาสตร์ Nation e-Payment และ…

วันที่ 22 มี.ค.61 ที่อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่…

มฟล. ร่วม กต. จัดสัมมนาสถาบันขงจื่อในประเทศไทย หาแนวดำเนินงานสอดรับนโยบายไทยแลนด์…

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา…

เวลา 10.00 น.วันที่ 26 ก.พ.61 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย…

รอบสุดท้ายแล้วสตาร์ตอัพไทยลีกชิงเงินแสนผุดนวัตกรรมคนรุ่นใหม่

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารเอ็มสแคว์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.พนม วิญญายอง…

บ.ฮาตาริ บริจาคช่วย มฟล.จัดสร้างศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ พลโท ศ. เกียรติคุณ นพ. นพดล วรอุไร…

เวียงเหนือจับมือราชภัฏฯ.แก้เด็กทะลักเรียนเมือง จัดโรงเรียนเพื่อท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมเทศบาล ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ดร.ศรชัย มุ่งไทธง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย …