Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปฏิบัติธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล…

เทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ประชาชน นักเรียน ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต…

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๙ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงศักดิ์…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมงาน Thailand Smart Money สัญจรเชียงราย ครั้งที่…

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมงาน…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคาร Downtown )…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา…

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่…

เทศบาลนครเชียงราย…

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

ทน.เชียงราย ร่วมปฏิบัติธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยความรักถักทอใจ…

นที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล…

ครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสวดนพเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญ…

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

ทน.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์…