เทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ประชาชน นักเรียน ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต…

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๙ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงศักดิ์…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมงาน Thailand Smart Money สัญจรเชียงราย ครั้งที่…

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมงาน…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคาร Downtown )…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา…

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่…

เทศบาลนครเชียงราย…

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…