ทน.เชียงราย ร่วมปฏิบัติธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย…

นายกมาถึงที่ประชุม ครม.สัญจร นศ.ร้องเพลง เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยต้อนรับ…

เวลา 08.15 น.วันที่ 30 ต.ค.61 ที่หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเเชียงราย ซึ่งเป็นที่ประชุม ครม.สัญจร…