“กกต.ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564”

309
8 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ทางคณะกรรมการการเลือตั้ง(กกต.)ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดมีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนวันเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. เป็นการเลือกตั้งภายใน 56 วัน ตามกรอบที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งตามอำนาจของ กกต. สามารถประกาศจะเลื่อน หรือขยายได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.