กกต.เชียงราย ประกาศเขตเลือกตั้งแล้ว

11

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด

หากพรรคการเมืองหรือประชาชนจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอนแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอความเห็น ไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงรายภายในสิบวัน นับแต่วันประกาศ (ตั้งแต่ 4 ต.ค. ถึง 13 ต.ค.2561) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5317 7362 – 4 ต่อ 18-20 หรือทางอีเมลสำนักงานฯ chiangrai@ect.go.th

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.