กอ.รมน.เชียงราย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น

12

 

เวลา 09.30 น. วันที่ 30 ก.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ดำเนินพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์โควิด-19 อย่างสมเกียรติ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร/ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 3 มอบใบประกาศประเภทสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 3 ประเภท (ประเภทละ 1 คน) ดังนี้

1. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่
นายสมคิด อินต๊ะเนตร ( พระ นรินโท ภิกขุ) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงราย สังกัด ททบ.5

2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่
นายณัทพงศ์ ทัศนเสถียร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์รวมพลังเชียงราย

3. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้แก่
นายณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวเนชั่น
มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.