การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

273
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ และนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมนางธัญลักษณ์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์เทศบาลนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบ RT ณโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล และโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.