กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปล่อยปลาวัดฝั่งหมิ่น

251
วันที่ 4 เมษายน 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และกิจกรรม “สืบฮีตต๋ามฮอย ย้อนรอยวัดฝั่งหมิ่น” บริเวณวัดฝั่งหมิ่น หอวัฒธรรมนิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย
โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำกก ในจุดที่ทางเทศบาลนครเชียงรายและกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้าง เส้นทางระเบียงริมแม่น้ำกก และร่วมถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้ในวัดฝั่งหมิ่นยังจัดกิจกรรม “สืบฮีตต๋ามฮอย ย้อนรอยวัดฝั่งหมิ่น” เพื่อเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้าน ทั้งของใช้และอาหาร ขนม ที่หารับประทานยาก มาจำหน่ายด้วย ซึ่งเป็นการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.