กิจกรรมBigCleaningDayสะอาดสู้Covid2019สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

8
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 1-8 จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นที่โรงอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องประชุม ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไวรัสรัสโคโรน่า 2019 และโรคติดเชื้ออื่นๆ และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนและผู้เข้าใช้สถานที่สาธารณะดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.