ขอเชิญร่วมกิจกรรม Healthy Heart Good Quality of Life หัวใจดีชีวีมีสุขเนื่องในวันหัวใจโลก World Heart Day

23

💓 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Healthy Heart Good Quality of Life หัวใจดีชีวีมีสุข
เนื่องในวันหัวใจโลก World Heart Day
ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ลาน Event Hall ศูนย์แพทย์เฉพาะทางศรีบุรินทร์

ภายในงานพบกับ
🔹 เสวนาในหัวข้อ “สัญญาณเตือนเรื่องหัวใจ ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม” โดย นายแพทย์ฮารีราม ตีวารี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด ( Interventionist ) และแขกรับเชิญ คุณณัฐชวิน พรมกร ผู้มีประสบการณ์ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
🔹 สาธิตการกู้ชีพเบื้องต้น CPR ( Cardio Pulmonary Resuscitation ) โดย แพทย์หญิงศิริพร บำบัด แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
🔹 การบรรยาย หัวข้อ “รับประทานอาหารอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง โดย แพทย์หญิงจิรายุ มณีรัตน์ ปริญญาโทด้านโภชนาการ ( MSc Human Nutrition ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

และกิจกรรมดูแลหัวใจ
🔹 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
🔹 “สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ” กินอะไรให้หัวใจแข็งแรง
🔹 “Save a Life By Your Hands” Workshop การทำ CPR

📌📌 ฟรี คูปอง EKG สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงาน

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/vM2d27aPL5fxpU9F8

สำรองที่นั่ง สายตรงฝ่ายการตลาด
053-910-999 ต่อ 275, 3558

Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#KasemradSriburin

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.