ขับเคลื่อนการทำงานพัฒนานครเชียงราย

335
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงราย เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย รองนายกเทศมนตรีฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ได้ขอความเห็นชอบ และอนุมัติการดำเนินการในหลายเรื่อง เพื่อพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ และอนุมัติในหลักการดำเนินการ ตามที่ สำนัก และกองงาน ต่าง ๆ เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.