คณะทูตปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าพบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายในโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงราย

3

1 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย และนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะจากปากีสถาน HE.Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย และ Mr.Ghulam Nabi Kamboh ทูตพาณิชย์ปากีสถาน ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย โดยในปีที่ผ่านมาได้มาจังหวัดเชียงราย พร้อมชมความงามเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม พร้อมถือโอกาสเรียนเชิญท่านนายกฯไปเยือนปากีสถาน ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ด้านศาสนาพุทธ และลงพื้นที่ชุมชนกกโท้ง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.