คณะนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ทภ.3ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคลมร้อนกับทหารใหม่ พร้อมตรวจสอบด้านสุขอนามัยป้องกันการเจ็บป่วย

3

เวลา 08.30 น.วันที่ 19 มิ.ย.61 ที่ค่ายเม็งรายมหาราช พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมด้วยกำลังพล แผนกเวชกรรมและป้องกัน รพ.ค่ายฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าคณะนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ทภ.3 พร้อมคณะ โดยตรวจเยี่ยมและให้คสวามรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน หน่วยฝึกทหารใหม่ ของหน่วย มทบ.37 และ ร.17 พัน.3 โดยตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ ฝึกฯ เต้นท์พยาบาลของหน่วยฝึกฯ โรงนอน และโรงอาหาร เพื่อให้หน่วยฝึกฯ มีการปฏิบัติในการป้องกัน และดูแลทหารใหม่อย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำที่กรมการแพทย์ทหารบก กำหนด

โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการรับมือกับโรคลมร้อน ทั้งด้านสถานที่ ธงสีแสดงอุณหภูมิในการฝึก พื้นที่รองรับผู้ป่วยโรคลมร้อน การให้ความรู้กับตัวทหารใหม่หากพบเพื่อนป่วยเป็น โรคลมร้อนขณะที่กำลังฝึกอยู่มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร รวมไปถึงสุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อดูปริมาณน้ำในร่างกายของทหารใหม่ที่ทำการฝึกอยู่ เพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังพล

 

นอกจากนี้ยัไงได้มีการตรวจคุณภาพโรงเลี้ยง และตอนสูทTกรรม(สถานที่ประกอบอาหาร) ซึ่งพบว่าได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำที่กรมการแพทย์ทหารบก กำหนด ในส่วนของโรงนอนก็ได้มีการจัดระเบียบการนอน เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.