คณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเข้าพบปะและหารือการปฎิบัติงานกับนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

248
15 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย โดยนายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการกปภ.สาขาเชียงราย นายชาตรี สวนเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เข้าพบในโอกาสมารับตำแหน่งและร่วมปะหารือการปฎิบัติงานระหว่างกปภ.สาขาเชียงรายกับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และประปาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.