คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพบปะการรายงานตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม ( รุ่นที่ 5 )

6

17 พ.ค. 62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพบปะการรายงานตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม ( รุ่นที่ 5 ) ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุข อยู่อย่างมีคุณค่า – ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม และคนรุ่นลูกหลานได้ ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.