คนเชียงรายป่วยโควิด-19หายแล้ว รวม 3 คน ส่วนที่กลับจากทำงานมาเลเซีย กัมพูชา เข้ารายงานตัวแล้ว

1,007

วันที่ 7 เม.ย.63 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลาง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ไว้รัส โควิด -19 ในส่วนของจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ได้แจ้งสถานการณ์ จ.เชียงราย ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จำนวน 9 คน และได้มีผู้ที่รักษาจนหายแล้วจำนวน 3 คน โดยหายเมื่อวันที่6 เม.ย.จำนวน 2 คน และในวันนี้(7 เม.ย.)เพิ่มเติมอีก 1 คน นอกจากนี้ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการและมีมติไม่ปิดโรงแรมในพื้นที่หลังจากที่ทางภาคเอกชนได้เสนอให้ปิดเพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยที่ประชุมมีมีมติ 13 เสียงไม่ให้ปิด และให้ปิดจำนวน 10 เสียง

นอกจากนี้ทางศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.เชียงราย ได้รายงานการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาจำนวน 22 คน บางส่วนทำงานในโรงไฟฟ้าของประเทศกัมพูชา และมาเลเซียจำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 26 คน เป็นชายจำนวน 15 คนและหญิงจำนวน 11 คน ให้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่รับจะรับกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัวตามมาตรฐานสาธารณสุขให้ครบอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งกลุ่มคนทั้งหมดได้เดินทางเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมาแล้วด้วยตัวเอง พร้อมทั้งรายงานตัวต่อทางจังหวัดแล้ว โดยมาตรการในการกักตัว 14 วัน ทางโรงแรมกั้นสถานที่หรือพื้นที่ของผู้ที่ต้องถูกกักตัวดังกล่าวออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงแรมโดยแยกส่วนอาคารออกไปรวมทั้งแยกบุคคลชายหญิง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเข้าไปได้ ส่วนผู้ถูกกักกันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องได้โดยมีการส่งอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ

 

นอกจากนี้ทางจังหวัดมีการพิจารณาไม่รับร่างคำสั่งคณะกรรมการที่จะห้ามไม่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ทำงานราชการทุกตำแหน่งเดินทางออกนอกจังหวัดยกเว้นกรณีจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขึ้น โดยให้ระดับผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยได้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม เนื่องจากตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อยังเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.