คืบหน้าปรับภูมิทัศน์ป่ากลางเมืองและปรับปรุงผิวจราจรชุมชนดอยสะเก็น 

34

วันที่ 29 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายเขต 3 และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็น ร่วมติดตามการปรับภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว”คีรีชัย ยามะ”ป่ากลางเมืองเชียงราย ป่าดอยสะเก็นจึงเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ถนนดอยสะเก็น ระยะทาง 2,625 เมตร เพื่อเป็นการรองรับการสัญจรที่ดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.