คุมเข้มคลัสเตอร์โควิดร้านตัดผมถนนธนาลัย

1,043
วันที่ 22 พ.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้กองการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานเทศกิจสำนักปลัด เทศบาลนครเชียงราย และส่วนที่เกี่ยวข้อง ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และให้มีการดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด19 ซึ่งเป็นร้านตัดผมในพื้นที่ถนนธนาลัย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ของคลัสเตอร์โควิด ร้านตัดผมจำนวน 2 ร้าน ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ โดยในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทุกร้านเฝ้าระวังตัวและสังเกตอาการตนเองตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ยังมอบให้ นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นำสิ่งของอุปโภค มอบให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน ที่พัก ในคลัสเตอร์ร้านตัดผม เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้ ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด19 ซึ่งเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามขั้นตอนของทาง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.