“ค่ายเรียนรู้สู่โลกกว้าง” โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

2

14 ก.พ.63 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ความรู้และประสบการณ์ตรงให้เด็กๆเกิดความสุข ความสนุกสนานในการเรียนสอนระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2563 ณโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.