งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ

1

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าการจัดงาน “สัปตาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ” ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และสังคม ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในโรงเรียน และในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายประสานเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยมูลนิธิเมล็ดฝัน “จัดกิจกรรมนิทรรศการ หนังสือภาพ และนิทานนานาชาติ” ขึ้นมา ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.