จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

3

เช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธี นำข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดเชียงรายลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงรายประจําปี 2563 ให้แก่แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประดุจเป็นแม่ของแผ่นดิน และเผยแพร่พระคุณแม่ เพื่อให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.