จัดจราจรเดินรถสายเดียวถนนราชโยธาถึงถนนประตูเชียงใหม่

299
วันที่ 17 พ.ค.64 ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างบริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่4 จังหวัดเชียงราย และสภ.เมืองเชียงรายได้จัดระเบียบการจราจร
ทั้งนี้ ทางโครงการฯจะเข้าดำเนินการก่อสร้างขุดถนนวางท่อระบายน้ำ และคืนผิวถนนราชโยธา #ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2564และใช้ระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ180วัน ดังนั้นในช่วงการดำเนินการก่อสร้างจึงจำเป็นปิดช่องทางจราจรตลอดเวลาก่อสร้าง ดังกล่าว #ตั้งแต่ถนนราชโยธาซอย1สิ้นสุดถนนประตูเชียงใหม่ (จากถ.ราชโยธา-ถนนประตูเชียงใหม่) จัดเดินรถทางเดียว
ดังนั้น ทางสภ.เมืองเชียงรายขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะใช้ถนนดังกล่าว ปฎิบัติตามกฎจราจรด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ ถนน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.