จีนลดระดับน้ำทำเรือน้ำโขงค้างตะลิ่ง กระแทกกันเสียหาย

82

วันที่ 7 พ.ย. 62 ระดับน้ำฝนแม่น้ำโขง ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ติดชายแดน เมียนมา และสปป.ลาว ได้ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เรือที่จอดอยู่ริมฝั่งเกยตื้นอยู่หลายลำ โดยจากรายงาน ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัด บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้ตรวจวัดระดับพบว่าช่วงปลายเดือน ต.ค.ระดับน้ำลึกประมาณ 2 เมตร แต่ในช่วงระหว่าง วันที่ 1-5 พ.ย. ระดับน้ำลึกเหลือเพียง 1.82-1.87 เมตรเท่านั้น ล่าสุดวันที่ 6 พ.ย.ระดับน้ำอยู่ที่ 1.83 เมตร และวันที่ 7 พ.ย.นี้ ระดับน้ำอยู่ที่ 1.89 เมตร โดยการลดลงของระดับน้ำมีขึ้นหลังจากที่ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) ที่เขื่อนจี่งหง เมืองจิ่งหงหรือเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ห่างจาก อ.เชียงแสน ไปทางทิศเหนือประมาณ 344 กิโลเมตร มีการลดระดับการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน

ในช่วงระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย.ที่ผ่านมาเขื่อนจิ่งหงระบายน้ำออกจากเขื่อน 836 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ในวันที่ 5 พ.ย.มีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 599.66 เมตร และในวันที่ 6 พ.ย.มีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง 599.63 เมตร หลังจากก่อนหน้านี้เขื่อนจิ่งหงมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณ 2,000-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดเหลือ 1,200-1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเป็นปกติและสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยเรือสินค้าในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย สปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ ได้ตามปกติ

 

โดยทางจีนลดระดับน้ำเพื่อให้เห็นเกาะแก่งที่เป็นหินในแม่น้ำโขงเพื่อทำการปรับปรุงร่องน้ำให้สะดวกต่อการเดินเรือสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่เมืองเชียงรุ้งหรือจิ่งหงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาลงมาถึงเมืองกาหลันป้าและไปจนถึงท่าเรือกวนเหล่ยซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านในแม่น้ำโขงของจีนติดกับประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว ซึ่งในปัจจุบันทางการจีนได้นำเรือวางระเบิดไปประจำตามจุดต่างๆ ในเส้นทางดังกล่าวและอาศัยระดับน้ำที่แห้งเข้าไปจัดการกับเกาะแก่ง โดยมีการดำเนินการภายในอาณาเขตของจีนอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้อาศ้ยข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติดังกล่าวทำการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงโดยระยะที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าขนาด 100 ตันแล่นได้สะดวกตั้งแต่เมืองท่าตามข้อตกลงคือเมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน ผ่านเมียนมา-สปป.ลาว-ไทย ไปจนถึงเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 890 กิโลเมตร ระยะที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรือขนาด 300-500 ตัน

 

นายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ได้มีประกาศให้เรือที่สัญจรในแม่น้ำโขงระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงในฝั่งไทยลดต่ำลงกว่าระดับ 2 เมตร จึงส่งผลกระทบต่อการเดินเรือสินค้าและบางช่วงต้องใช้ความระมัดระวัง เช่น ร่องแสนผี ร่องมองปาเหลียว และร่องตาอ้อ ในเขตเมียนมา-สปผ.ลาว รวมทั้งให้ระวังเรื่องโขดหินตลอดเส้นทางการเดินเรือ หากประสบเหตุให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อขอรับการช่วยเหลือทั้งจากศูนย์ควบคุมระบบติดตามเรือโดยสารและสินค้าของสำนักงานเจ้าท่าฯ สถานีเรือเชียงแสนของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ตำรวจน้ำเชียงแสน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปปข.) ส่วนหน้า

 

ในปี 2562 จนถึงเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาพบว่ามีเรือสินค้าที่แล่นในแม่น้ำโขงและเข้าเทียบท่าที่ อ.เชียงแสน จำนวน 3,832 ลำ ส่วนใหญ่เป็นเรือสัญชาติลาวที่เป็นเรือไม้ระวางน้ำหนักประมาณ 150-200 ตัน จำนวน 2,118 ลำ เมียนมาจำนวน 774 ลำ จีนจำนวน 302 ลำและไทยจำนวน 128 ลำ ขณะที่ตลอดทั้งปี 2561 ที่ผ่านมามีจำนวน 5,961 ลำ

 

ด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่าการเดินเรือสินค้าและท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ทางการจีนได้ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำและเพื่อเตรียมการสร้างเขื่อนใหม่คือเขื่อนกาหลันป้า ทำให้ระดับน้ำลดระดับเร็วทำให้เรือใหญ่บางลำค้างตลิ่ง และกระแทกกันได้รับความเสียหายไปแล้วหลายลำ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.