ฉก.ม.2 พบปะสื่อมวลชน นำเสนอผลงานรอบ 4 เดือน

22

เวลา 16.30 น.วันที่ 23 ม.ค.62 ที่ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 ได้นำเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายของหน่วย พบปะกับสื่อมวลชน โดยได้นำเสนอผลการปฏิบัติในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา โดยทาง ฉก.ม. 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อ.ชายแดน ของจังหวัดเชียงราย โดยร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง หรือ นรข.เขตเชียงราย

โดยมีภาระกิจในการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนเพื่อไม่ให้รุกล้ำเข้ามายังชั้นในของประเทศ โดยได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมา และลาว รวมไปถึงการจัดทำหมู่บ้านคู่ขนาดตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

พ.อ.ชาตรี เปิดเผยว่า สถานการเสพติดตามแนวชายแดนนั้นทางหน่วยก็ได้มีการประสานงานกับทางประเทศเมียนมา ซึ่งภายในเมียนมามีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีการหารายได้จากการยาเสพติด เพื่อเป็นรายได้ในการปกครองตนเอง ซึ่งทางเมียนมาเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแทรงแต่ละชนกลุ่มน้อยได้ ในส่วนของชายแดนเองทางทหารไทยกับเมียนมาก็ได้มีการลาดตระเวณร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสกัดกั้นยาเสพติด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.