ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย

365
9 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายเขต 3 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในวัดศรีทรายมูล โดยมีพระครูสาทรวรการ รองเจ้าอาวาสฯได้นำเจ้าหน้าที่ตระเวนพ่นยาภายในบริเวณวัดศรีทรายมูล
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.