ชาวเชียงรายร่วมใจพ่นละอองน้ำพร้อมกันหวังฝนเทียม 

92

วันที่ 18 มี.ค.62  หลังจากที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีประกาศผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมท้งประชาชนทั่วไป ได้ออกมาล้างทำความสะอาดหลังคาบ้าน รดน้ำต้นไม้ และฉีดน้ำล้างถนนหนทางทั่วไปให้พร้อมกันทั้งจังหวัดในเวลา 10.00 น.ในวันที่ 18 มี.ค. เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้ในส่วนของเทศบาลนครเชียงรายได้นำรถดับเพลิงหลายคันไปรวมกันตามจุดต่างๆ เช่น หอนาฬิกาฯ ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย และทำการฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดหอนาฬิกาและถนนโดยรอบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมกันออกมาดำเนินการด้วยเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในอากาศและทำให้เกิดการระเหยของไอน้ำจนเหมาะสมกับการทำฝนเทียม

ขณะที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จว.เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 นำรถบรรทุกน้ำจำนว 2 คัน ออกฉีดพ่นในพื้นที่ตั้งของอาคาร สำนักงาน ถนน บริเวณต้นไม้ข้างทาง อาคารบ้านพักนายทหารชั้นประทวน ประตูทางเข้าหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอต่างๆ ได้ออกมาปฏิบัติกันโดยถ้วนหน้าทั้งจังหวัด โดย อ.ป่าแดด ได้ระดมกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญบ้าน และราษฎรใน จังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำ ให้กับบริเวณบ้าน สนามหญ้า ต้นไม้ และถนน พร้อมกันทั้งจังหวัด


สำหรับสถานการร์คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดยเครื่องตรวจคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระบุว่ามีค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในอากาศหรือพีเอ็ม 2.5 จำนวน 159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมากกว่าค่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพถึง 3 เท่ากว่า ส่วนปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนหรือพีเอ็ม 10 มีจำนวน 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ในเขต อ.เมืองเชียงราย มีค่าพีเอ็ม 2.5 จำนวน 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าพีเอ็ม 10 จำนวน 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.