“ด้วยความห่วงใย”

2

วันที่ 12 ก.ค62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุเขต 4 เพื่อการเข้าถึงประชาชนทุกวัย ของเทศบาลนครเชียงราย จากนั้นได้เชิญผู้สูงอายุมาร่วมกันตรวจสุขภาพ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล2 สันหนอง

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง และรู้ก่อนว่าต้องป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร เมื่อมีการตรวจสุขภาพแล้ว พร้อมได้รับคำแนะนำจากนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ในการทำให้ร่างกายผู้สูงอายุแข็งแรง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.