ตลาดสด เชียงราย”พร้อมใจล้างตลาดป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

1

24 มีนาคม 2563 ตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายเขต 1 นำรถน้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อจากกองช่างเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด “ล้างตลาด..ปราศจากโรค” ตลาดบ้านใหม่ และตลาดน้ำลัด ร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้า โดยเน้นพื้นที่ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ พื้น เขียง แผง เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสอาหารมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้อาหารปลอดภัยถูกสุขอนามัย และป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ หมวก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.