ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงรายร่วมล้างตลาดปราศจากโรค

1

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปและอาหารปรุงสำเร็จ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดนิ่มซี่เส็ง(ตันติชัย)จะร่วมกันล้างตลาดสดโดยเน้นที่ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ พื้น เขียง แผง เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสอาหารมากที่สุด


ทั้งนี้ การที่ประชาชนจะได้รับอาหารสดที่สะอาด ปลอดภัย ต้องเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ การสร้างสุขอนามัยที่ดี ผู้ประกอบการควรมีการล้างตลาดสดเดือนละครั้ง หรือหากอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคควรล้างตลาดเดือนละ 2-3 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.