ต้นไม้ตายหรือถูกตัด1ต้นต้องปลูก4ต้นสร้างปอดกลางเมือง

105

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าเทศบาลนครเชียงราย และนักเรียน อาจารย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำต้นไม้ต้นใหญ่จำนวน 4 ต้น ปลูกด้านหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า หากมีต้นไม้ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ยืนต้นตาย หรือ ถูกตัด จำนวน 1 ต้น ต้องปลูกทดแทนจำนวน 4 ต้น เพื่อคืนธรรมชาติให้กับสังคมคนเมือง หรือสร้างปอดกลางเมืองเชียงรายให้มากขึ้น

ทั้งนี้การปลูกต้นไม้หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งอยู่กลางเมืองเชียงราย เริ่มต้นจากที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้รับแจ้งว่า มีต้นนกยูงขนาดใหญ่ กำลังจะล้ม จึงอยากให้มีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ตรวจสอบพบว่า ต้นไม้ดังกล่าวเอนใกล้จะล้มบริเวณฐานรากลอยอยู่เหนือดิน และเอนไปทางคูน้ำ ทางเจ้าหน้าที่จึงทำการตัด เพื่อป้องความปลอดภัย ทั้งผู้ใช้รถ และบาตรวิถีหน้าโรงเรียนจนนำมาสู่การปลูกต้นไม้ทดแทน ทั้งหลังจากการปลูกต้นไม้ทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้งอาจายร์ และนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

ตัวแทน นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ครั้งนี้ถือว่าดีอย่างมาก เพราะหน้าโรงเรียนมีต้นไม้น้อยมาก เมื่อมีต้นไม่ถูกตัดแล้วมาปลูกถือว่าดี เพราะสามารถสร้างความร่มรื่นและสร้างอากาศที่ดีขึ้นมาได้

 

“แนวคิดดังกล่าวมาจากที่ต้องการให้ตัวเมืองเชียงราย มีความร่มรื่น และสร้างสภาพอากาศที่ดี เมื่อมีต้นไม้มากคุณภาพอากาศก็จะดีตาม จึงได้มีแนวคิดว่า เมื่อต้นไม้ต้นใดถูกตัด หรือ ยืนต้นตาย ก็จะทำการปลูกทดแทน 3 เท่าตัว เพื่อให้มีต้นไม้กลางเมืองมากขึ้น และ ทุกปีที่ผ่านเชียงรายจะประสบปัญหาเรื่องหมอกควันไม่มากก็น้อย การมีต้นไม้มาก ๆ กลางตัวเมืองเชียงราย เชื่อว่าจะสามารถป้องกันได้ส่วนหนึ่ง จากต้นไม้ที่มีมาก”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.