ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

1

DSC_5363

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๔ ที่ได้มาศึกษาดูงานในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย พร้อมฟังการบรรยาย มิติใหม่ของการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.