ทน.ชร.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

1

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.