ทน.ชร.จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นกำจัดยุงลายรับมือไข้เลือดออกระบาด

3

วันที่ 3 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ ร่วมกับอสม.ชุมชนน้ำลัดฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และรณรงค์แจกทรายอะเบทเพื่อควบคุมพาหะนำโรคอย่างเข้มข้นในชุมชนน้ำลัดและสถานศึกษาในชุมชน ดังนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลบ้านที่อยู่อาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันโรค

หากพบผู้ป่วยสามารถแจ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด 053-150-270 หรือที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.