ทน.ชร.จัดโครงการท้องถิ่นคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท

2

วันที่ 2 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมท้องถิ่นคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักถึงความสำคัญพระราชปณิธานในหลวงรัชการที่ 9 และทำงานสานต่อพระราชปณิธานให้สัมฤทธิ์ผล อีกที้วเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.