ทน.ชร.ซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน

2

1 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททรุดตัวตลาดสดข้างธนพิริยะ(เด่นห้า) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.