ทน.ชร.ติดตามความคืบหน้า “ขนส่งศิลปะ แห่งแรกของประเทศ”ร่วมกับขัวศิลปะ

1

23 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ติดตามความคืบหน้า “ขนส่งศิลปะ แห่งแรกของประเทศ”ร่วมกับขัวศิลปะ โดยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงรายและศิลปินเชียงราย นครเชียงรายนครแห่งการเรียนรู้ร่วมกันวางแนวคิด และการดำเนินการ “ขนส่งศิลปะ แห่งแรกของประเทศไทย” ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่องานศิลปะ จาก ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (ดาวน์ทาวน์) พร้อมจะมีการเชื่อมจุดสำคัญศูนย์การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติป่ากลางเมืองที่สมบูรณ์ที่สุด “คีรีชัยยามะ” หรือ ป่าดอยสะเก็น เพราะหากงานศิลปะเชื่อมต่อกับธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ตัว อนาคตนักท่องเที่ยวมาเชียงราย ก็ต้องเลือกชมผลงานศิลปะ รวมทั้งศึกษาธรรมชาติป่ากลางเมืองเชียงรายเป็นแห่งแรก และยังเป็นสถานที่เรียนรู้กับทุกวัยไม่มีวันสิ้นสุด

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.