ทน.ชร.ทำความสะอาดขี้นกและฝุ่นละออง

1
วันที่ 19 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย นำรถน้ำพร้อมอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณห้าแยก พ่อขุนเม็งราย แยกออมสิน ถนนประสพสุข สองฝั่งบรรพปราการและถนนธนาลัย เพื่อชำระล้างฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่างๆในช่วงระยะนี้ ซึ่งคณะผู้บริหารขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเท และเต็มที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ปัญหานกปริมาณมากบินมาอาศัยเกาะสายไฟฟ้าบนถนนหลายสายช่วงเวลากลางคืนจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความรำคาญและความสกปรกบนพื้นทางเท้าเพราะนกจะถ่ายมูลลงมาจำนวนมากในระยะนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลนครเชียงราย ไม่ได้นิ่งนอนใจ กองสาธารณสุขได้ประสานกับหลายหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ซึ่งทางเทศบาลฯเคยดำเนินการมาแล้ว ทั้งไล่นกด้วยเสียงดัง นำและหลากหลายวิธี แต่ก็ยังมีนกมาเกาะสายไฟฟ้า

อาจเป็นรูปภาพของ ถนน และ ถนน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.