ทน.ชร.ปล่อยขบวนแห่กระทงเล็ก-ใหญ่ และมอบรางวัลการประกวดเทพีนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

20

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายทั้งสองท่านได้แก่นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล และนางบังอร มะลิดิน ร่วมกันปล่อยขบวนแห่กระทงเล็ก-ใหญ่ และมอบรางวัลการประกวดเทพีนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 “เดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา ณ ขัวพญามังราย” อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ให้การต้อนรับ Mr. Ying Haizong เลขาธิการเทศบาลนครเชียงรุ่ง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ประจำมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมชมการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในปีนี้ผลการประกวดเทพีนพมาศ ในปีนี้ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 12 น.ส. นาตาลี สุกีอุระ รองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส. สุชานุช ธรรมวงศ์ รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส. มธุรตฤน แก้วมะโน และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.สุชานุช ธรรมวงศ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิงสะพานขัวพญามังราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.