ทน.ชร.ปล่อยปลาปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขึ้บ้วนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

279

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ศึกษาวางแผน และพัฒนา ”หนองขี้บ้วน” ให้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากน้ำกรณ์ที่หล่อเลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และน้ำกรณ์ก็ได้ไหลเข้าไปยังหนองขี้บ้วนด้วย ดังนั้นจึงประจวบเหมาะกับการเร่งพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาทุกระบบ ซึ่งน้ำที่กักเก็บ ”หนองขี้บ้วน” มีเนื้อที่ 8 ไร่ ในช่วงฤดูฝนหรือเป็นแก้มลิงของ สายน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำอุปโภค และเพื่อทำการเกษตรได้

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายนำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักเทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านชุมชนหนองปึ๋ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมทำกิจกรรม “ปล่อยปลา ปลูกป่า แหล่งน้ำหนองขี้บ้วน” เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หนองขี้บ้วน

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.