ทน.ชร.รับรางวัลบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงรายที่มีผลงานระดับดีเด่นประจำประจำปี2564

235

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) เข้ารับมอบโล่และวุฒิบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ด้านป้องกันและสกัดกั้นปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการรับมอบ วันประชุมคณะกรรมการด้านความมั่นคง 5 ฝ่าย 6 คณะ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.