ทน.ชร. ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดพระนอน (เชตวัน)

3

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และน.ส.อโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดพระนอน (เชตวัน)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.