ทน.ชร.ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำบูชาครู พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

5

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายประธานในพิธีนายประชวน เขื่อนเพชร ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูสายชั้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.