ทน.ชร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

3

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๓๗ พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล ๑ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล ๑ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นผู้ประกอบการค้า ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดร่วมกัน ประกอบกับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการค้า เป็นส่วนหนึ่งของตลาด ณ ตลาดสดเทศบาล ๑  จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.