ทน.ชร.ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจังหวัดเชียงราย

2

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

วันที่ 21 ก.ค.63  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเซียงราย จำนวน 1,400 ชุด และอำเภอเวียงชัยจำนวน 700 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,200 ชุด พร้อมเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อมอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 8 ราย ยังความปลาบบลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.