ทน.ชร.ร่ามงาน ร่วมประกอบพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและถวายขันดอกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี ปีที่ ๒๓

1

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย คณะครูในสังกัดเทศบาล ตัวแทนชุมชน ร่วมประกอบพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและถวายขันดอกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี ปีที่ ๒๓เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้ากระหม่อมถวาย เป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.