ทน.ชร.ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding)ด้านการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 4หน่วยงาน

1

24เมษายน2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมาน กันทะ รองนายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5นาย ร่วมงานวันเทศบาลและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding)ด้านการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 4หน่วยงาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.