ทน.ชร.หารือแนวทางการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

1

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 น.  นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมกับผู้บริหารเทศบาล จัดประชุมบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการชุมชนฮ่องลี่และชุมชนป่างิ้วเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้าน มีเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมให้ชุมชนป่างิ้วและชุมเป็นแหล่งเพาะปลูกผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ที่ได้คุณภาพรองรับความต้องการซื้อของตลาดผู้บริโภค ซึ่งแนวทางการส่งเสริมในครั้งนี้ เป็นการสร้างมูลค่าสินค้าสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและมีส่วนในการส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนฮ่องลี่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.