ทน.ชร.เชิญร่วมกันสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ 

1

15 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ร่วมอำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พันเอกพศิน แสนคำ รองผอ.กอรมน.(ท) นายอรุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ประปาเชียงราย ปภ.เขต 15 นำรถน้ำและเครื่องพ่นน้ำระยะไกลฉีดพ่นละอองย้ำทั่วเขตจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื่นในอากาศเพื่อที่จะสามารถก่อเกิดฝนตกในพื้นที่ได้

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.