ทน.ชร.เตรียมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (จราจร) ถนนเชียงราย- เวียงชัย

9

วันที่ 30 มิ.ย.62 จากการลงพื้นที่ของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในชุมชนหนองบัว. ชุมชนสันติสุข ชุมชนร่องปลาค้าว ชุมชนเกาะทอง ชุมชนวังดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอุบัติเหตุของพี่น้องขอติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนชียงราย- เวียงชัย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.